VIII Congrés de la Societat Catalanobalear de Cures Pal·liatives

Dates: 8 i 9 març de 2012
Lloc: Vic
Organitza: Societat Catalano-Balear de Cures Pal.liatives