IV JORNADA SOBRE EL FINAL DE LA VIDA: LA COMUNICACIÓ

 La mort és un fet humà d’abast universal. Tots veiem la mort al nostre voltant i tots morirem, per això és important reflexionar i dialogar sobre aquest fenomen. Enguany, la Jornada pretén impulsar la reflexió i el diàleg entorn de la comunicació com un dels aspectes clau per poder gestionar millor situacions de final de vida...
Llegiu més aquí

Lloc: Universitat d'estiu de Vic
Aula Magna Universitat de Vic. Campus Torre deks Frares.