ACTIVITATS INFORMATIVES DEL PAASInscriu-te ara!

Aquesta frase va fer que m’animés a participar amb l’Associació d’Infermeria de Catalunya a fer difusió de les activitats del PAAS. El Pla Integral per a la promoció de la salut mitjançant l’activitat física i l’alimentació saludable.

Ja us aniré explicant com em va l’experiència, fins i tot potser vosaltres també hi sou o us animeu i la podem compartir.

Cap comentari: