Pressió arterialUn estetoscopi

L’ estetoscopi és un instrument que serveix per a l’auscultació indirecta. Consta d’ una campana que porta una membrana que s’aplica directament a sobre la zona a explorar. Les vibracions captades són enviades a l’orella per mitjà de dos tubs de goma.

Un esfigmomanòmetre

L’esfigmomanòmetre és un aparell amb d’un manòmetre d’aire o d’una columna de mercuri, que se usa per mesurar la pressió arterial. Existeixen diversos models: Aneroide, de mercuri, electrònic.

L’esfigmomanòmetre aneroide consta de un maneguí amb una càmera inflable, un manòmetre amb forma d’esferoïde graduat de 0 a 300 mm Hg, una agulla que marca els valors de la pressió arterial, un tub que connecta el manòmetre a una pera de goma i una vàlvula que controla la sortida d’aire.

L’esfigmomanòmetre de mercuri consta d’una cuirassa d’alumini que protegeix una columna de vidre de mercuri graduada de 0 a 300 mm Hg, un maneguí i una pera de goma amb la seva vàlvula. Alguns models poden anar penjats a la paret i altres són de sobretaula, però tots s’han de llegir a l’alçada de la vista.

L’esfigmomanòmetre electrònic consta d’un maneguí, un micròfon, un traductor (que fa la funció de l’estetoscopi), un tub de goma connectat a l’aparell registrador, el qual posseeix uns interruptors, per encendre, apagar i activar la insuflació d’aire, (també n’hi ha amb pera de goma per insuflar l’aire manualment.

Hi ha una aparells pe fer un control continu (durant 24 hores) de la pressió arterial de forma ambulatòria (monitoratge ambulatori de la pressió arterial). Consten d’un braçal de mides estàndard, amb tubs de goma (molt més llargs que els del braç, perquè han de fer un major recorregut, connectats a un petit aparell de registre, que realitzarà diverses mesures de pressió en unes fraccions de temps programat.

El maneguí
consta d’una bossa de goma rectangular inflable recoberta per una altra de tela, dos tubs de goma, un per a la connexió amb la bossa i un altre per a la connexió amb una pera de goma que permet insuflar aire.

Existeixen diverses mides estandarditzades:

- Extremitat superior persona adulta pes normal 13x33 cm

- Extremitat superior persona adulta obesa 14x40 cm

- Extremitat superior nens pes normal 8 cm- Extremitat inferior persona adulta pes normal 18x24 cm.

Condicions prèvies: Per mesurar la pressió hem de triar un lloc on hi hagi una temperatura agradable. La persona a qui s’ hagi de mesurar ha d’estar estirada o asseguda amb el braç sense roba, recolzat en alguna superfície que quedi a la alçada del cor. És important que abans d’efectuar el mesurament hagi descansat entre quinze o vint minuts. És convenient que la primera determinació s’efectuï en ambdós braços per escollir com a referència el braç on les xifres siguin més altes.

Tècnica - Enrotlleu el maneguí al voltant del braç a uns 2 o 3 cm per sobre de la fossa antecubital (plec entre el braç i l’avantbraç) amb els tubs de goma a sobre de l’artèria braquial.

- Assegureu-vos que la vàlvula de la pera de goma estigui ben tancada.

- Palpeu l’artèria braquial. Infleu el maneguí ràpidament fins que ja no es pugui sentir el pols i observar el valor en aquest moment. Desinfleu el maneguí i espereu de trenta a seixanta segons a fi que el flux sanguini es recuperi. Col·loqueu l’estetoscopi i situeu-ne la membrana ben plana a sobre l’artèria. Insufleu de nou l’aire ràpidament fins a 20-30mm Hg, per sobre de la pressió arterial sistòlica palpada anteriorment.

- Deixeu escapar l’aire lentament (2 a 4mm Hg /segon) descargolant la vàlvula.

- El primer soroll percebut correspon al valor de la pressió arterial sistòlica.

- La desaparició del soroll correspon a la pressió arterial diastòlica. En algunes persones hi ha una persistència d’aquest soroll, llavors es pren com a referència la disminució de la intensitat i el canvi de to del soroll.

- Desinfleu fins a zero.

- Si existeix algun dubte i es vol efectuar un altre mesurament hem d’esperar almenys un minut per deixar circular altre cop el flux sanguini.

Si els sons són poc audibles, abans de tornar a inflar el maneguí és convenient aixecar l’extremitat per alentir el flux sanguini i poder percebre’l millor. Un cop inflat s’ha de baixar un altre cop l’extremitat i, si tot i això no es pot sentir, s’ha de mesurar la pressió sistòlica per palpació.

- Per prendre la pressió arterial a l’extremitat inferior s’usa un maneguí apte per a aquest cas, que es col·loca sobre la cuixa amb les gomes a sobre de l’ artèria poplítia.Cap comentari: