Hipertensió arterialL’elevació anormal i prolongada de les xifres de pressió arterial constitueixen una patologia amb nom propi anomenada hipertensió arterial, la qual s’inclou dins del conjunt de les malalties cardiovasculars que suposen la primera causa de mort en los països industrialitzats.

En la majoria dels casos la hipertensió és d’origen desconegut (essencial), però existeixen uns factors que hi poden influir com l’ herència, la raça, l’edat, l’obesitat, l’excés del consum de sal, d’alcohol, la vida sedentària, el tabac i certs medicaments (anticonceptius, esprais nasals, medicaments preparats amb corticoides...).

Alguns d’aquests factors predisposen al desenvolupament de la hipertensió, però poden ser modificats a través d’un canvi en l’estil de vida. El cervell, el fons de l’ull, el cor o els ronyons poden veure’s afectats per aquesta elevació anormal i prolongada de las xifres de pressió arterial, i a aquests òrgans se’ls anomena "òrgans diana".

Cap comentari: